MENÜ

            Egri csillagok olvasó napló

 Gárdonyi Géza EGRI  CSILLAGOK  

Az íróról Gárdonyi Géza (1863-1922) Író, az MTA tagja (1910). Tanító, majd Győrött, Szegeden, Budapesten újságíró volt; 1897-től országos hírű íróként visszavonultan élt Egerben. Paraszttárgyú írásokkal (a népszerű Göre Dábor-történetének; Az én falum c. novellagyüjteménye, 1898) tűnt fel; tiszta erkölcsű falusi világot megjelenítő, naív romantikájú paraszti idilt rajzolt. Népszemlélete meghatározó fő műveiben, történeti regényeiben is, a kisemberek sorsában éli át és mutatja be a történeti eseményeket; kiemelkedő máig nagy hatású,klasszikus mesterműve az Egri csillagok (1901). T.M. Göre Gábor bíró úr könyvei (1895-99); A Lámpás (r., 1899); A Bor (színmű, 1901); A Láthatatlan ember (r., 1902); Az Öreg tekintetes (r., 1905); Ábel és Eszter (r., 1907); Isten rabjai (r., 1908); Hosszúhajú veszedelem (elb., 1912); Ida regénye (1924).

 

Hol terem a magyar vitéz?

1. Két gyerek fürdik, arra megy egy török és elrabolja őket. Szereplők: Gergő, Éva, a török, a rablány Helyszín: A patakpart

2. Dobó, Ceceynél hál meg. A fejezet végén megtalálják a gyerekek ruháit. Helyszín: Cecey háza Szereplők: Cecey, Dobó István, a pap, a cselédek, a zarándok, Varsányi Imre

3. Megismerjük azokat, akiket a félszemű török és társai foglyul ejtettek. Helyszín: A török kocsi Szereplők: Margit, Gergő, Éva, a félszemű török, a parasztlegény, tógás pap, nagyarcú parasztember

4. Kiderül, hogy az egyik fogoly meg akar ölni egy törököt. Helyszín: A törökök kocsija Szereplők: a félszemű török, a pap, a parasztgyerek, Gergő, a kocsis

5. Egy rab azt állítja magáról, hogy gazdag úr, persze ezt senki nem hiszi el. A fejezet végén Gergő és Éva megszöknek Szürkével és egy török lóval. Helyszín: Az erdő Szereplők: Gergő, Éva, Egy török és a cigányhóhér

6. Megérkeztek a gyerekek. Helyszín: Cecey háza Szereplők: a pap, Cecey, Varsányi, alias zarándok

7. Esemény: Megtudják, hogy a török ki akarja rabolni Ceceyt. Helyszín: Cecey háza Szereplők: Dobó Pista, Gergő, Cecey

8. Esemény: A törökök megtámadják Ceceyt, de Dobó megállítja őket. Helyszín: Cecey háza és környéke Szereplők: Cecey, Dobó Pista, a török

9. Esemény: Dobó visszatér. Hoz magával egy tucat lefoglalt tárgyat. A végén magával viszi Gergőt. Helyszín: Cecey háza Szereplők: Cecey, Dobó, Gergő

10. Helyszín: Az erdő Szereplők: Gergő, Dobó, a rabok, és a török Esemény: Kiszabadulnak a rabok.

11. Helyszín: Az út Szereplők: Dobó, Gergő, Gyurka (katona) Esemény: A törökök közelednek Dobó felé.

12. Helyszín: Az erdő Szereplők: A pap és a Jumurdzsák Esemény: A pap ki akarja végezni a törököt, de meggondolja magát és elengedi.

13. Helyszín: Az út Szereplők: Dobó, Gergő és a pap Esemény: Dobó elküldi Gergőt a pappal az ütközés miatt.

14. Helyszín: A csárda Szereplők: Gergő a pap és Móré Esemény: Gergő és a pap egy fogadóhoz érnek. Amikor esznek, megérkezik Móré is és elvisz egy fáradt lovat.

15. Helyszín: A pap faluja Szereplők: Gergő és a pap Esemény: A pap faluja teljesen levan rombolva, mindenhol halottak fekszenek.

16. Helyszín: A temető Szereplők: A pap és egy asszony Esemény: Gergő és a pap két napon át temettek...Estefelé a bujdosók hazatértek.

17. Helyszín: A vár Szereplők: Török Bálint, Gergő, Gábor pap, Kata úrnő és két fia Esemény: Gábor pap és Gergő elindulnak a várba, találkoznak az úrral, aki éppen a török rabokkal küzd. A végén Török Bálint úgydönt, hogy magához fogadja Gergőt.

 

Oda Buda!

1. Helyszín: Egy erdő Szereplők: Gábor pap, Gergő, János a szolga Esemény: A pap és Gergő tervet készítenek. A terv lényege, hogy a török császárt megöljék.

2. Helyszín: Cecey háza Szereplők: Gergő a pap, Tulipán és felesége Esemény: Gergő megakarja látogatni Cecey urát, de azok Budára költöztek.

3. Helyszín: Az országút Szereplők: Gergő, Tulipán és a felesége Esemény: Tulipán és Gergő megakarja nézni a török hadat.

4. Helyszín: Az út melletti szikla Szereplők: Gergő és tulipán Esemény: Végig nézik a hosszas felvonulást. A fejezet végén Gábor pap rossz embert robbant fel.

5. Helyszín: Az erdő melletti út Szereplők: Tulipán a pap, Gergő és a szultán Esemény: Elfogják Gergőt, Tulipánt és a papot.

6. Gergő rab lett, és megismerkedett egy hajván nemzetű török emberrel. Szereplők: Hajván, Bornemissza Gergely Helyszín: az országút

7. Beesteledett. Gergely találkozott Jumudzsákkal, aki barátságos volt vele, amikor megtudta, hogy Gábor pap is ott tartózkodott vele. Szereplők: Jumurdzsák, Bornemissza Gergely Helyszín: a tábor

8. Hajván mutattott egy térképet Gergőnek. Gergely felismerte az egri várat. Furfangos módon Átrajzolta a képet. Mivel azon minden megvolt a vár elfoglalásához. Szereplők: Bornemissza Gergely, Hajván, Magyar ember Helyszín: a tábor

9. Gergő álmodott. Hajván felébresztette. Hozott neki ruhát. Szereplők: Gergely, Hajván Helyszín: a tábor

10. Jumurdzsák bement az orvosi sátorba. A török könyörgött az atyának, hogy adja vissza az amulettjét, de a pap nem válaszolt. Szereplők: Gábor pap, Jumurdzsák Helyszín: a tábor                                                            

 11. A diák odaakarta adni a gyűrűt Hajvánnak amit a paptól kapott. A török nem fogadta el. Gergő Buda felément és találkozott Tulipánnal. Szereplők: Hajván, Gergő, Tulipán Helyszín: a tábor

12. Ceceyék is egy takaros kis házban laktak. Nagy csodálkozással fogadták a diákot. Vicuska nem volt otthon. Gergely feladta a remény, hogy egyszer feleségül veszi Évát. Szereplők: Gergely, Cecey Péter és a felesége Helyszín: Buda

13. Török Bálint, Petrovich Péter és Martinuzzi György Meglátogatta a török császárt, mert együtt győzték le a németeket. A császár megparancsolta, hogy temessék el az atyát. Szereplők: Török Bálint, Martinuzzi György Ptrovich Péter, a szultán és a fiai Helyszín: a török tábor

14. Gergely elaludt. Az elmúlt nap eseményei keringtek a fejében. Cecey és a pap vitája. Majd Gergő elviharzott a palotához. Szereplők: Gergő, pap, Cecey Péter Helyszín: Buda

15. Gergő elment a királyi palotához. Elkószált és találkozott Vicuskával. A lány még mindig szerette Gergőt. A fiú szerelme jeléül odaajándékozta a paptól kapott gyűrűt. Szereplők: Martonfalvi Imre, Gergő, Vicuska Helyszín: Buda

16. Török bálinthoz egy barátja Werbőczi és Gergely érkezett. Gergő elmesélte mitörtént a pappal. Másnap elmentek a király néhoz. Ott találkozott még két diákkal. Az egyiket Zoltaynak a másikat Mecskeynek hívták. Szereplők: Török Bálint, Gergő, werbőczi, Zoltay István, Mecskey István Helyszín: Buda

17. Ali aga: Fráter Györgynek, Török Bálintnak, Petrovich Péternek, Werbőczinek, Battyány Orbánnak és Posmaniczky Jánosnak értékes kaftánokat ajándékozott. Szereplők: Ali aga, Fráter György, Török bálint, Petrovich Péter, Werbőczi, Battyán Orbán, Podmanyczky János Helyszín: a aplota

18. Miközben az urak a királynéval beszélgettek, addig Éva és Gergő leosontak a kertbe beszlgetni. Szereplők: Gergő, Éva Helyszín: a palota

19. Délután öt óra körül elindultak a császárhoz. Bálint úr elbúcsúzott vitézeitől, mert érezte, hogy történni fog vele valami. Szereplők: Werbőczi István, Török Bálint, Fráter György Helyszín: a palota

20. A török császár fogadta a vendégeket, de csak Bálint úr, Werbőczi, Gergő mehettek be a Szulimán sátrába. Ezek után vendégül látták a vendégeket. Szereplők: Török Bálint, Fráter György, Gergely Helyszín: a török tábor

21. Mire a budai várhoz visszaértek már török zászló lógott rajta. De erről az urak nem tudtak, nyugodtan vendégeskedtek. Gergő aznap este találkozott Fürlyessel. Gergő megölt egy janicsárt. Szereplők: Gergő, Fürjes, Mekcsey, Zoltay Helyszín: Buda

22. A császár feljön Budára. A király nőt és két gyermekét védelmezni fogja. A Duna és a Tisza vidékén a kegyelmes padisah fog uralkodni. Erdélyt és a Tiszntúlt a királynő foglya irányítani Lippáról. Budát két kormányzó fogja irányítani: egy török és egy magyar. A magyar Werbőczi őnagysága lesz. A törökök a kereszténységgel kapcsolatos dolgokat lerombolták. Szereplők: Ali aga, Petrovich Péter, a királyné Helyszín: a palota

23. Szeptember 4-én elindult a Budai várból a nagyurak kíséretével a királyné. Vica és az apja is velük ment. Csak Gergő és mekcsey nem mentek el. Gergő még mindig Bálint urat várta. Szereplők: Gergely, Cecey, Éva Helyszín: a palota

24. Útra kelt a szultán, Török Bálintot pedig rabként vitte magával.

Rab oroszlán

 1. Cecey Pétert és nejét megtámadták a törökök, de Mekcsey megmentette őket. Dobó seregével vizet keresett, mikor találkoztak egymással. A két idős Debrecenbe sietett, Mekcsey is velük ment. Gergely megtudta, hogy Évát Fürjes Ádámnak tartogatják. Szereplők: Mekcsey, Cecey Péter és a feleságe, Dobó István Helyszín: a Berettyó partján

2. Török Bálint rab lett, a Héttoronyban. Egy másik magyar fogoly is ott raboskodott, Maylád István. Szereplők: Török Bálint, Maylád István Helyszín: Konstantinápoly

3. Gergely, Bálim úr feleségével és gyerekeivel élt. Gergő be akart állni a királyné seregébe, hogy Mekcseyvel együtt kiszabadítsa Török Bálintot. A diák megtudta, hogy Fürjes elakarja venni Vicát. Szereplők: Gergő, Mekcsey, Dobó, Tinódi Lantos Sebestyén, Török János Helyszín: Szigetvár

4. Gergő és Mekcsey Gyalura indultak, mert Izabella királynő ott telelt. Gergő és Vica visszamentek a várba, hogy beszélni tudjanak egymással. Szereplők: Éva Cecey Péter és felesége, Gergő, Mekcsey Helyszín: Gyalu

5. Gergőék egy karavánszerájban szálltak meg. Szereplők: Éva, Gergő, Mekcsy, Jumurdzsák, Török János Helyszín: karavánszeráj

6. Gergely és Éva egybekeltek a szabad ég alatt. Matyi, Mekcsey szolgája utánnuk ment. Szereplők: Éva, Gergő, Mekcsey, Török János, Matyi Helyszín: az országút

7. Az erdő: Egy cigánykaravánt találtak az erdőben. A vándorok megkérték a vajdát, hogy adjon nekik egy útbaigazítót, aki elvezeti őket Konstantinápolyba. A cigányt Sárközinek hívták. Egy hajóval közelítették meg a várost. Konstantinápoly: Nagy véres menet vonult végig az utcákon. Gergelyt valaki figyelte a tömegben, egy holló fekete aga és Jumurdzák. Szereplők: Éva, Gergely, Mekcsey, Török János, Matyi, a vajda, Sárközi Helyszín: az erdő, Konstantinápoly

8. Új rabok érkeztek. Móré László és a fiai voltak. Néhány nap múlva kiszabadult Móré mindkét fia, mert tisztséget kaptak, csak apjuk maradt. Bálint urat a szultán magához hívatta, mert Werbőczi meghalt és szerette volna, ha Buda kormányzója lesz, de ő nem fogadta el. Szereplők: Maylád István, Török Bálint, Veli bég, Móré László Helyszín: a Héttorony

9. A császár nem adta fel, és papot küldött Török Bálintnak, hogy térítse meg. Szereplők: Maylád István, Török Bálint, Veli bég, török pap Helyszín: a Héttorony

10. Gergelyék menekültek az aga és Jumurdzsák elől. Az aga lánya elmesélte, hogy voltak a táborban és mindent felkutattak utánik. Ezek után egy csónakba ültek. Szereplők: Éva, Gergő, Mekcsey, Török János, Matyi, Sárközi, Cserhán az aga lánya Helyszín: a Héttorony

11. A Héttorony kapujában öt olasz énekes jelent meg. Az énekese, csak annyit kértek, hogy találkozhassanak Török Bálinttal. Bálint urat kihozták eléjük. Amikor már majdnem elkezdtek énekelni Jancsi, megnevezte atyját. Szereplők: Éva, Gergő, Jancsi, Mekcsey, Matyi, Sárközi, Cserhán, Veli bég Helyszín: a Héttorony

12. Gergő ígért Ízmail bégnek 1300 aranyat, ha megszöktetik Török Bálintot. De az új bég elárulta a magyarokat. A török katonák elfogták Cserhánt és Sárközit is. Szereplők: Éva, Gergő, Török Jancsi, Matyi, Sárközi, Cserhán Helyszín: Konstantinápoly

13. Július közepe felé Veli bég Mohácsra ért. Üzenetet kapott, a levélben az volt, hogy Visegrád a töröké. Egy török ember érkezett a táborukhoz, aki a béggel szeretett volna beszélni. Meggyőzte a béget, hogy az olasz énekesek magyarok voltak. Szereplők: Veli bég, az idegen ember Helyszín: Mohács

Eger veszedelme

 1. Éva asszonyhoz vendég érkezett. Az úr Balog Tamásnak nevezte magát. A gyűrűről kérdezősködött, amit Éva Gergelytől kapott. Éva elengedte Jancsit, A fiát Miklóssal a vásárba. Azt gondolta, hogy az ismeretlen személy Jumurdzsák volt és rögtön elment a vásárba a fia után, de akkorra már Jumurdzsák elrabolta. Szereplők: Cecey Éva, Bornemissza Jancsi, Réz Miklós, Jumurdzsák Helyszín: Sopron

2. Gergely és az öreg Cecey Eger várába siettek. Útközben találkoztak Sárközivel is, aki hajlandó volt velük menni, ha kap: Sarkantyús csizmát és lovat. Már ott volt Zoltay, Mecskey, Dobó. A kapitány körbe vezette Gergelyt a várban. Szereplők: Zoltay István, Mecskey István, Dobó István, Bornemissza Gergely, Cecey Péter, Sárközi Helyszín: az egri vár

3. Gergely egyik katonája, Bakocsai István hírt hozott, hogy támadnak a törökök. Egy ember levelet vitt a várba az ellenségtől. A levélben a törökök felszólították a várvédőket, hogy adják át a várat. Szereplők: Bakocsai István, Mecskey István, Dobó István, Bornemissza Gergely Helyszín: az egri vár

4. Dobó a palotába szólította katonáit. A kapitány megesküdtette őket, hogy életük árán is védeni fogják a várat. Szereplők: Zoltay István, Mecskey István, Dobó István, Bornemissza Gergely, Cecey Péter, Tarján Kristóf Helyszín: a palota

5. Dobó István vendégül látta azokat, akik délelőtt a teremben megesküdtek vele. Nagy ünnepséget csaptak és Gergelynek, eközben azaz ötlete támadt, hogy támadják meg a török előcsapatot. Szereplők: A tisztek és Zoltay István, Mecskey István, Dobó István, Bornemissza Gergely, Cecey Péter, Tarján Kristóf Helyszín: a palota

6. A csatát a török előhaddal megnyerték. Szereplők: Mecskey István, Dobó István, Bornemissza Gergely, Varsányi, Sázközi Helyszín: a török tábor és az egri vár

7. Elvitték a piacra a rabolt dolgokat. Egy ládában egy török gyereket találtak. Szereplők: Mecskey István, Bornemissza Gergely, Kocsis Gáspár, Margit, Bódogfalvi Péter, Pető Gáspár. Helyszín: a piac

8. Dobó parancsára felgyújtották a falut. Szereplők: Dobó István, Bornemissza Gergely, Fügedy János Helyszín: az egri vár

9. Aznap este ember mente családostul a várba. Nagy Lukács is visszatért csapatával, de nem tudtak a vár falain belülre kerülni, mert a török csapat elállta a kaput és harcolniuk kellett. Szereplők: Baloghné, Dobó István, Nagy Lukács, Mecskey István, Fügedy János, Zoltay István Helyszín: az egri vár

10. A törökök tüzeltek, de Dobó István nem lőtt vissza. Szereplők: Dobó István, Bornemissza Gergely, Pető Gáspár, Zoltay István, Cecey Péter Helyszín: az egri vár

11. A törökök közelebb mentek a falakhoz, ekkor Dobó kezdte lőni a törököt és az ágyúikat. Ekkor már mindenki értette, hogy miért nem lőttek. Szereplők: Dobó István, Cecey Péter, Bornemissza Gergely Helyszín: az egri vár

12. A törökök betörtek a városba. Már távolabbról, de még mindig bombázták egymást. Gergely megunta a várakozást és száz emberrel rárontott a templom előtt lévő törökökre. A török kisfiú édesanyja megjelent. Varsányi is megjelent aznap éjszaka. Dobó István elküldte egy levéllel Vas Miklós úrhoz. Szereplők: Dobó István, Gergely, Varsányi Helyszín: az egri vár

13. Szeptember 16-án még mindig bombázták a várat. Varsányi meghozta a válaszlevelet, de nem mondta el senki, hogy mi állt benne. A kém azt mondta, hogy Nagy Lukács vissza fog jönni a seregével. Szereplők: Dobó István, Gergely, Varsányi, Mecskey István, Helyszín: az egri vár

14. Egy ember jött Csábragról, aki levelet hozott az oszmántól. Dobó nem olvasta el. De Gergely látott valamicskét a levélből: "Vagy kész-e koporsód, Dobó István? " Szereplők: Dobó István, Bornemissza Gergely, Cecey Péter, csábrágói paraszt Helyszín: az egri vár

15. Nagy Lukács és csapata bejutottak a várba, Balogh Balázzsal Szereplők: Dobó István, Nagy Lukács, Balogh Balázs Helyszín: az egri vár

16. Dobó nem tudott aludni. A csata járt az eszében inkább imádkozott. Szereplők: Bolyky Tamás, Mekcsey István, Dobó István, Zoltay István, Bornemissza Gergely, Baloghné Helyszín: az egri vár

17. A törökök támadnak. Hullott le a várfalról az ellenség. Meghalt az egri bíró és sok török és magyar katona. Az Ókaput is elfoglalták a törökök. Szereplők: Dobó Kristóf, Dobó István, Zoltay István, Bornemissza Gergely, Mekcsey István, Pető Gáspár Helyszín: az egri vár

Holdfogyatkozás

1. Szarvaskőre Szalkay Balázshoz egy úr és egy diák érkezett. A rejtélyes úr azt állította magáról, hogy ő Bornemissza Gergely öccse. Éva asszony és Miklós diák volt, delinek illetve rabnak öltözve akartak bejutni az alagutakon keresztül. Szereplők: Cecey Éva, Réz Miklós, Szalkay Balázs Helyszín: Szarvaskő

2. Éva az ökreit elcserélte egy sátorra. Megtalálták az alagutat, de bevolt omolva kikellet ásni a bejáratot. Szereplők: Cecey Éva, Réz Miklós Helyszín: az egri vár

3. Az egyik aga levelet küldött Dobónak, de nem olvasták el. Paksy Jób égett a haragtól és kétszáz lovassal kiment a várból, hogy móresre tanítsa a törököket. Dobó visszavonulót fúvatott, de azok nem hallották. Janicsárok ezrei rohantak rájuk. Szereplők: Paksy Jób, Dobó István, Mekcsey István, Bornemissza Gergely, Hegedűs hadnagy Helyszín: az egri vár

4. Az egriek egyre kevésbé szerették a törököket. Dobó megparancsolta a kocsmárosoknak, hogy nem merjenek a katonáknak alkoholt adni, mert különben felakasztja azt a kocsmárost, akinél megrészegedik egy katona. Szereplők: Dobó István, Hegedűs hadnagy, Bornemissza Gergely, Cecey Péter, Arszlán bég, Helyszín: az egri vár

5. Gergő kezdi sejteni, hogy kisfiát elrabolták, mert nemrég bedobták a kisfia kardját, s mindez Jumurdzsák talizmánja miatt történt. Elengedte az egyik török rabot, ha kicseréli a talizmánért Gergőt fiát. A rab megígérte, hogy teljesíti kérését. Sárközi megkereste Gergőt, mert hallotta, amikor Hegedűs hadnagy Dobó ellen lázítja a többi katonát. Szereplők: Dobó István, Bornemissza Gergely, Sárközi, a török rab Helyszín: az egri vár

6. Hegedűs hadnagy elmondta, hogy van néhány magyar katona, akik fizetséget kérnének. A vár népe ünnepelt, mert a török lovasság elhúzódott a vártól, pedig a törökök csak az erdőbe mentek. Éjszaka fákkal és homokkal megrakott lovakkal tértek vissza, mert dombot akartak építeni a vár fala mellé. Hegedűst elkapták, mert katonákat akart becsempészni a várba. Szereplők: Dobó István, Bornemissza Gergely, Sárközi, Hegedűs hadnagy, Mekcsey István Helyszín: az egri vár

7. Hegedűst felakasztották, és három közlegénynek a fülét csapták le az akasztófa alatt. Szereplők: Dobó István, Hegedűs hadnagy, Zoltay István Helyszín: az egri vár

8. A törökök is felfedezték az alagutat. Éva asszony mellé őrt állítottak, de Miklóst kényszerítették, hogy vezesse el őket a várba, s mivel az út kétfelé ágazott a fiú nem tudta merre menjen, ezért az egyik utat választotta. Miklós a puskaporos kamrába vezette az ellenséget, nehogy elvesszen a vár, az egyik puskaporos hordóba beletette a fáklyáját. Évának szerencséje volt, mert Varsányi lett az őre. Szereplők: Réz Miklós, Cecey Éva, Varsányi Helyszín: az egri vár

9. Éva és Varsányi megmenekültek. Egyszer csak hatalmas robbanás történt a templombástyában. Miklós és a törökök mind meghaltak. Szereplők: Cecey Éva, Dobó István, Varsányi Helyszín: az egri vár

10. Dobó megkereste Évát, hogy figyelmeztesse, ne beszéljen a férjével, mert kockázatos lehet. Ezután a kapitány levelet küldött Dervis bégnek Varsányival. Szereplők: Cecey Éva, Dobó István, Varsányi Helyszín: az egri vár

11. A magyarok puskaport kezdtek el gyártani, és újra kezdtek hinni abban, hogy ezt a csatát még megnyerhetik. Mekcsey viszont annyira elszántan harcolt, hogy még aludni sem akart. Szereplők: Baloghné, Dobó István, Mekcsey István Helyszín: az egri vár

12. A törökök gyorsan építették a dombokat. Gergely nem nézhette ezt tétlenül, ezért szalonnát és bögréket rakott ki, amelyekben kén és puskapor volt. Szereplők: Bornemissza Gergely Helyszín: az egri vár

13. Két ágyút kellett Gergelynek elneveznie. Amikor a törökök a kupacokra másztak, a bögrék, amiket akkor a kupacok közé dobtak felrobbantak, mikor az ellenség építkezett. Szereplők: Sárközi, Gergely Helyszín: az egri vár

14. Gergő csalafinta dolgot épített. Néhány hordóhoz puskákat szerelt. Szereplők: Gergely, Dobó István Helyszín: az egri vár

15. A törökök maguk készítette alagutakon akartak bejutni a várba, de a magyar katonák lelőtték őket. Szelim, a török a kisfiú felismerte halott édesapját. Szereplők: Mekcsey István, Bornemissza Gergely, Zoltay István Helyszín: az egri vár

16. Gergő legurította a hordókat. Az ellenség elkezdett menekülni. Szereplők: Mekcsey István, Bornemissza Gergely, Zoltay István Helyszín: az egri vár

17. Október 12-én, szerdán a vár már egy rostához hasonlított. Pető beszédet mondott és az emberek újabb erőt és kedvet nyertek a harchoz. Egy paraszt újra levelet hozott. Szereplők: Pető Gáspár, Vas Miklós, Dobó István Helyszín: az egri vár

18. Éjjeli ostrom volt. A harc közben harminc halott és száztíz sebesült magyar lett. Varsányi azt mesélte, hogy az ellenség egyáltalán nem bízik a nyerésben. Szereplők: Gergő, Mekcsey, Fügedy István, Dobó István, Varsányi Helyszín: az egri vár

19. A törökök újra támadtak. A magyarok és az ellenség is érezte, hogy ez lesz az utolsó csapás. Éva, Baloghné és Kristóf apród édesanyja, azért imádkoztak, hogy a hozzátartozóik ne sebesüljenek meg. Dobónak a lába megsebesült. Szereplők: Gergő, Zoltay, Dobó, Éva, Baloghné, Pető Gáspár, Tarján Kristóf édesanyja Helyszín: az egri vár

20. Éva egyedül maradt. Felvette Balázs apród halott ruháit és kiment harcolni. Az asszony látta az édesapját és Jumurdzsákot is. Évát eltalálta a vele harcoló kardja. Szereplők: Kocsis Gáspár, Jumurdzsák, Gergő, Zoltay, Dobó, Éva, Pető Gáspár Helyszín: az egri vár

21. Gergő és Éva találkoztak. Szereplők: Éva, Gergő Helyszín: az egri vár

22. Másnap a törökök elmentek. 300 ember halt meg. Egy török asszony jött Jancsikával és Szelimet akarta cserébe. Kicserélték a két gyereket és a két anya ismét boldog volt. Szereplők: Dobó, Zoltay, Gergő, Éva, Bornemissza János, a török asszony Helyszín: az egri vár

23. Varsányi is megerősítette, hogy a törökök elmenekültek. Szereplők: Dobó István, Nagy Lukács Helyszín: az egri vár

Befejezés

Mekcsy és Dobó visszavonultak. Európa örült, hogy a magyarok győzelmet arattak. Ezután Gergely lett Eger főkapitánya.

Vélemény:

Tetszett, mert izgalmas volt és érdekes, mert a magyarok történelmét dolgozta föl.

 

Hírek

 • ♥♥♥♥Divathírek a mindennapokból!♥♥♥♥
  2011-07-12 12:52:21

  A 2011 Júliusa kicsit más mint a többi.Vadócabb és sokkal több izgalmat rejt magával.Ime pár hasznos tipp nehogy valami nemkívánt baki megváltoztasa a kedved.


  Keresd a baglyokat!

  -COOL! Itt az új mánia a bagoly!Hozd újra divatba régi baglyos ékszereidet akár új akár régi.Sőt még ha a mamádnak is akad pár ilyen kincse nyugodtan kérd el tőle.A bagoly a tudományok és az értelmesség jelképe..Na mit szólsz?.. :D


  Party Time!
  -COOL! Nyári buliba szeretnél olyan sminket készíteni ami egy igazi dívához méltó? 5 egyszerű lépésben meg is valósíthatod!! 
   -1.Alapózóval tedd egyenletessé a bőrödet,majd púderrel fixáld!
   -2.Szemhéjtussal húzd ki a felső szemhéjadat.Ne pislogj amíg megszárad.
   -3.Szempillaspirállal fésüld át a pillákat.
   -4.Jöhet a piros rúsz - ezt helyetesítheted sötétebb ajakfénnyel.
   -5.Leheletnyi csillogó arcpirosítóval fejezd be.

Szavazás

Segítenek az oldalon lévő tanácsok??
Úgyahogy :s
Igen :D
Nem :(
Asztali nézet